EGYESÜLET ADATAI

Név: MEISTRO Lovassport Közhasznú Egyesület

Székhely: 7400 Kaposvár, 9282 hrsz.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Keceli bejáró
Elektronikus levélcím: meistro@t-online.hu
Adószám: 18779439-1-14
Szervezet nyilvántartási száma: 14-02-0003104
Lovas szolgáltatói nyilvántartási szám: L-000503
Közhasznúsági jogállás: közhasznú
Bankszámlaszám: 1160 0006 – 0000 0000 – 7279 3745
Elnök: Meiszterics László
Elnök elérhetősége: +36 30/216-8528

SZJA 1%-os felajánláskor kérjük, hogy a Rendelkező nyilatkozaton az alábbi adatot szíveskedjenek feltüntetni: 18779439-1-14

Az OBH részére megküldött beszámolóink letölthetők a www.birosag.hu internetes elérhetőségen.
A Civil szervezetek névjegyzéke megjelölés alatt az egyesület nevének vagy adószámának a beírását követően érhetők el, és tölthetők le a közzétett beszámolók. 

Az alapító tagok (magánszemélyek) közös, tartós Alapszabályban megfogalmazott céljának fontos megvalósítására működtetik a MEISTRO Lovassport Közhasznú Egyesületet.

Az egyesület célja, feladatai és közhasznú tevékenységei
1.    kulturális tevékenységek, a hagyományok ápolása,
2.    sporttevékenység, sportélet támogatása,
3.    lovas oktatás folytatása, fejlesztése,
4.    környezetvédelmi tevékenység folytatása, állatvédelem,
5.    sportrendezvények, versenyek, szabadidős rendezvények szervezése,
6.    nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
7.    kulturális örökség megóvása,
8.    természetvédelem, állatvédelem

Az Egyesület 2011. évi CLXXVI. törvényben megfogalmazott közfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
→ 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 15. pont alapján: sport, ifjúsági ügyek közfeladatokhoz kapcsolódóan – sporttevékenység, sportélet támogatása
→ 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pont alapján: kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme közfeladathoz kapcsolódóan – kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység, hagyományok ápolása
→ 1996. évi LIII. tv. 64. § (1) bekezdés alapján: természetvédelmi kultúra fejlesztése, természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása közfeladathoz kapcsolódóan – természetvédelem, állatvédelem
→ 2014. évi I.tv. a sportról 49. § c) és e) bekezdés alapján: egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; gyermek és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása
→ 2011. évi CLXXXIX tv. 23. § (4) 3 és 12. pont alapján: településtisztaság; környezet és természetvédelem.

Egyesületünk megalakulása óta a tagokkal és önkéntesekkel számos tevékenységet magvalósítottunk, melyek bizonyítják egyesületünk létjogosultságát, eredményes működését.

Meistro lovastanya

7400 Kaposvár
Keceli bejáró 1.

Elérhetőségek

Lovaglás: +36 30/567-4618
Rendezvényszervezés: +36 30/216-8528

Tűzifakereskedés